Good morning . It's September 26, 2017, 9:22 am IST

Panchayat Samity

Elected Staff

Name Address Mobile No.
Sabhapati DhirendranathGhosh "Nibra, Gargaria" 7797578310 933755659
Sahakari-Sabhapati MamaniMurmu "Baligura, Sarenga" 9734215110
"Karmadhakshya, Janasasthya O Paribesh" SadhanGarai "Damdi, TaptaDamdi" 8972675637
"Karmadhakshya, Purta, Karya O Paribahan" Kalyani Singha Mahapatra "Kusumtikri, Sukhadali" 9609222298
"Karmadhakshya, KrishiSech O Samabay" SukdebTudu "Khayerpahari, Sarenga" 9564237193
"Karmadhakshya, Siksha, Sanskriti, Tathya O Krira" DebnathRee "Kuldiha, Sarenga" 7602371933
"Karmadhakshya, Sisu O NariUnnayan,Janakalyan O Tran" Muni Saren "Nimdangar, Sarenga" 9932093356
"Karmadhakshya, Ban O BhumiSanskar" Ashok Duley "Jadurgora, Basudebpur" 9733792622
"Karmadhakshya, Matsya O PraniSampad" ChaynaMahata,
"ChhotoMoukura, Moukura"
8348722124
"Karmadhakshya, Khadya O Sarbaraha" ShyamalLohar "Gargaria, Bankura" 9932576179
"Karmadhakshya, KhudraShilpa, Bidyut O Achiracharit Shakti" Madhabi Pal "Aandharia, Sukhadali" 9732275786
Leader in opposition PranatiMahata "Krishnapur, Sukhadali" 9476125885